Nosal + Olczyska

Tatrzańskie wycieczki

hiking in the Tatras

Łatwa wycieczka na Nosal i do Doliny Olczyskiej / Easy hike to the Nosal and the Olczyska Valley


Trasa: Nosal – Przełęcz Nosalowa – Dolina Olczyska – Jaszczurówka. Długość: 6km Uwaga! W dni deszczowe szlak na Nosal może być niebezpieczny (śliskie kamienie), a w droga Dolinie Olczyskiej staje się bardzo błotnista.

The route: Nosal – Nosalowa Pass – Olczyska Valley – Jaszczurówka; Distance: 6km Please note! When it rains the trail to Nosal is dangerous (slippery rocks), and the Valley Olczyska becomes be very muddy.

łatwa wycieczka w Tatry widok na Kuźnice ze szlaku na Nosal / view of the Kuźnice from the trail to Nosal:Nosal Zakopane widok na Zakopane ze szlaku na Nosal / view of Zakopane from the trail to Nosal:Nosal Zakopane zielony szlak na Nosal / green trail to Nosal:Nosal Zakopane na szczycie Nosala / on the top of the Nosal:Nosal Zakopane

Nosal Zakopane zejście z Nosala / going down from the Nosal:Nosal Zakopane

Nosal Zakopane w prawo do Kuźnic, w lewo do Doliny Olczyskiej / to the right to Kuźnice, to the left to the Olczyska Valley:Nosal Zakopane żółty szlak do Doliny Olczyskiej / yellow trail to the Olczyska Valley:Nosal Zakopane

Nosal Zakopane

Nosal Zakopane

Olczyska Valley Wywierzysko w Dolinie Olczyskiej / Karst Spring in the Olczyska Valley:Olczyska Valley

Olczyska Valley

Dolina Olczyska Valley

Olczyska Valley

Dolina Olczyska Valley Ośrodek Czynnej Ochrony Płazów i Gadów:Olczyska Valley Wejście do Doliny Olczyskiej z Jaszczurówki / Entrance to the Olczyska Valley:Olczyska Valley

Nosal i Dolina Olczyska

W Jaszczurówce warto obejrzeć zabytkową kaplicę z 1907 roku, a następnie wrócić co centrum busikiem (przystanek przy wyjściu z doliny) lub spacerem przez Antałówkę i ulicę Broniewskiego (jak na filmie) / In the Jaszczurówka it is worth to visit the wooden, historic chapel from 1907, and then come back at the center by mini bus (bus stop vis a vis the exit of the valley), or walk back through the Antałówka and Broniewskiego street (like on this movie):

Zostaw Komentarz